o društvu

Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi je bilo ustanovljeno leta 2001 v želji po združitvi več ljubiteljskih kulturnih skupin, ki so do tedaj delovale v Starem trgu in njegovi okolici. Najstarejši sta prav gotovo Folklorna skupina Stari trg ob Kolpi in Sodevski tamburaši, katerih začetek delovanja sega v prva desetletja 20. stoletja. Z njima sta se v društvo povezali še dramska skupina in pevska skupina Polanski odmev. Društvo tako med seboj povezuje 80 ljubiteljev kulture in ljudske umetnosti vseh generacij iz Poljanske doline ob Kolpi in širše.
Pesem “Zbiraj se, zbiraj, lepi zbor, vseh mladih divojak”, ki je bila zabeležena okoli leta 1847, je eden izmed najstarejših ohranjenih zapisov ljudskega petja in plesa v Starem trgu ob Kolpi.

Člani folklorne skupine, foto: Iztok Mrzljak

Začetek organiziranega folklornega delovanja sega v leto 1936, ko so se na pobudo gospoda Franceta Marolta zbrali plesalci in po njegovi koreografiji začeli plesati ‘Svatovsko kolo’. V letih od ustanovitve do danes je skupina doživela nekaj padcev, po katerih se je še močneje razcvetela. Danes šteje 70 članov, ki so združeni v odrasli in otroški folklorni skupini. Na svojem repertoarju imajo koreografije izvornih plesov Poljanske doline ob Kolpi in otroških pastirskih iger in plesov, značilnih za Belo krajino. Vsa ta leta so jih spremljali legendarni Sodevski tamburaši, ki igrajo izjemno redek farkaš sistem. Folklorna skupina je ‘Svatovsko kolo’, pesmi in narodno nošo Poljanske doline ob Kolpi ponesla in predstavila širom po Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Italiji in drugod.

Sodevski tamburaši

Na odrskih deskah se ob različnih priložnostih predstavi tudi dramska skupina. V osmih letih delovanja skupine je bilo uspešno uprizorjenih veliko različnih družbeno kritičnih skečev kot tudi dveh zahtevnejših celovečernih predstav priznanih slovenskih avtorjev, Moderndorferjevih Štirih letnih časov in Partljičevega Štajerca v Ljubljani.

Dramska skupina društva

Da v domačih logih odmeva tudi ljudska pesem, skrbi Polanski odmev.

Polanski odmev