o društvu

Predhodnik današnjega Polanskega društva, ki zajema kulturo, šport in turizem, Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi je bilo ustanovljeno leta 2001 v želji po združitvi več ljubiteljskih kulturnih skupin, ki so do tedaj delovale v Starem trgu in njegovi okolici. Najstarejši sta prav gotovo Folklorna skupina Stari trg ob Kolpi in Sodevski tamburaši, katerih začetek delovanja sega v prva desetletja 20. stoletja. V društvu delujejo tudi otroška folklorna skupina, krožek ročnih del in dramska skupina. Društvo tako med seboj povezuje 80 ljubiteljev kulture in ljudske umetnosti vseh generacij iz Poljanske doline ob Kolpi in širše.
Začetek organiziranega folklornega delovanja sega v leto 1936, ko so se na pobudo gospoda Franceta Marolta zbrali plesalci in po njegovi koreografiji začeli plesati ‘Svatovsko kolo’. Folklorna skupina ima na svojem repertoarju koreografije izvornih plesov Poljanske doline ob Kolpi in otroških pastirskih iger in plesov, značilnih za Belo krajino. Do nedavnega so jih spremljali legendarni Sodevski tamburaši, ki so igrali izjemno redek farkaš sistem, danes pa jih spremljata tamburaški podmladek in harmonikaš Toni Verderber. Folklorna skupina je ‘Svatovsko kolo’, pesmi in narodno nošo Poljanske doline ob Kolpi ponesla in predstavila gledalcem po Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Italiji, Poljskem in drugod.

Na odrskih deskah se ob različnih priložnostih predstavi tudi dramska skupina. V dvajsetih letih delovanja skupine je bilo uspešno uprizorjenih veliko različnih družbeno kritičnih skečev kot tudi štirih zahtevnejših celovečernih predstav priznanih slovenskih avtorjev, Partljičeva Štajerc v Ljubljani in Gospa poslančeva ter Möderndorferjevi Štirje letni časi in Mama je umrla dvakrat. Slednjo so uspešno odigrali na 17. ponovitvah širom Slovenije. V letu 2022 se je v okviru projekta Uršek se druži gledališčnikom pridružila tudi skupina lutk iz predstave Polanski vrag. Poučna lutkovna igra, namenjena tako otrokom kot odraslim, je nastala pod peresom igralca Tadeja Piška, ki je likom iz starih poljanskih zgodb in legend, dodelil nove vloge. Polanski vrag tako postane ob glasbeni spremljavi Marka Simčiča docela nebogljeno in naivno bitje.

Društvo se je postopoma začelo preko raznih projektov seznanjati s področjem turizma in športa ter je tako po uspešni izvedbi Čredniške poti razširilo svoje delovanje.

V društvu stremimo k razvoju naše prelepe doline in si želimo k ustvarjanju le tega pritegniti čim večje število navdušencev z različnih področij.