projekti

Projekti, izvedeni v okviru sodelovanja KD Stari trg ob Kolpi: